PhiBrows – најубавите веѓи на светот!!!

204

Има и зошто методот на PhiBrows се признати за најубавите веѓи на светот!!!
PhiBrows даваат уникатен карактер на лицето, затоа секоја жена заслужува да има перфектни веѓи.
Со помош на уникатните и прецизни алатки и морфологијата на вашиот лик се одредува идеалната форма на Вашите веѓи. Посебните пигменти дозволуваат исцртаните влакна перфектно да се вклопат со природните по боја, должина и дбелина!!!